Previous Article Next Article Hur räknar man om Odds till dess Implicita Sannolikhet?
Posted in Odds

Hur räknar man om Odds till dess Implicita Sannolikhet?

Hur räknar man om Odds till dess Implicita Sannolikhet? 10 november, 2017

Att veta hur man räknar om odds kan vara till stor hjälp. I själva verket, om du inte vet hur man konverterar odds till sina respektive implicita sannolikheter, kommer du heller inte hjälpa dig själv till att bli en långsiktig vinnare i denna konkurrensutsatta värld av casino och sportspel. Att förstå den impicita sannolikheten bakom oddsen på erbjudandet är nyckeln till att bedöma det potentiella värdet på en viss spelmarknad på online casinos. Det är även lika viktigt att man bedömer värdet som finns när det gäller specifika odds på ett visst resultat. Om den underförstådda sannolikheten är mindre än din egna bedömda sannolikhet, för att ett visst utfall inträffar, representerar detta resultat ett värde för din satsning.

Konvertera Odds Till Implicit Sannolikhet

Vanligtvis finns det tre olika sorters odds, som du kommer stöta på när du börjar spela de olika spelbolagen runt om i världen.

  • Decimal odds: Kan t.ex. vara 1.65 eller 2.95 etc.
  • Fractional odds: Kan t.ex. vara 5/2 or 3 to 2 ’on’ etc.
  • Moneyline odds: Kan t.ex vara -120 or +140 etc.

De olika oddsen betyder samma sak, avkastningen som du får på en viss summa pengar placeras på en satsning. För att omvandla dina odds till implicita sannolikheter eller en din implicita sannolikhet till odds, kan du antingen använda dig av en kalkylator för odds konvertering eller så kan du göra det för hand med hjälp av de formler som du kan se nedan.

Konvertera Decimal Odds

Decimalodds är en enkel återspegling av den avkastning du får för varje enskild enhet som placeras. Till exempel, låt oss säga att spelbolaget erbjuder ett odds på 1,65 för AC Milan att vinna mot Sampdoria. Detta innebär att för varje 1,00 du satsar på just det resultatet, får du en vinst på 0,65 om AC Milan skulle vinna.

För att omvandla dessa odds till sina respektive implicita sannolikheter kan vi göra en enkel beräkning.

Formel att konvertera decimalodds till implicita sannolikhets:

Implicit sannolikhet = 1 / decimal odds

Låt oss kolla på ett exempel, att Diego Costa får syna det gula kortet ger oss oddset 1.65.

Exampel: Hur konverterar vi decimal odds till dess implicita sannolikhet

1 / 1.65 = 0.606 = 60.6%

Multiplicera med 100 och vi får den implicita sannolikheten i procentandel till 60.6%.

Konvertera Fractional odds

Fractional odds är i allmänhet den mest traditionella formen för att uttrycka odds. De är en enkel återspegling av den avkastning du får för en viss mängd insats.

Så till exempel, låt oss säga att spelbolaget erbjuder ett odds på 5/2 för en viss häst att vinna ett kommande race. Oddset 5/2 (uttryckt som ”5-2”) innebär att för varje 2 enheter som du satsar, får du 5 tillbaka som vinst. Om du satsar €200 på den hästen, skulle du få €500 i vinst tillbaka plus din ursprungliga insats på €200, alltså totalt €700.

Formel att konvertera fractional odds till implicit sannolikhet:

Implicit sannolikhet = nämnare / nämnare + täljare

Låt oss kolla på ett exempel, där vi säger att Diego Costa skall få syna det gula kortet ger oddset 5/2.

Exampel: Hur konverterar vi fractional odds till dess implicita sannolikhet

5 / 2 = 2 / (5 + 2) = 2 / 7 = 0.286 = 28.6%

Multiplicera med 100 och vi får den implicita sannolikheten i procentandel till 28.6%.

Konvertera Moneyline Odds

Moneyline odds, även kännst som ”Amerikanska odds” är kanske den mest ovanliga sorten att uttrycka sina odds utanför Nord-Amerikas gränser. Först kan de verka en aning förvirrande, men det är bra att förstå vad dessa odds representerar, speciellt när du lyssnar på amerikanerna som talar om odds i sportsändningar eller podcasts. Så, låt oss se hur vi kan omvandla Moneyline odds till sina respektive implicita sannolikheter.

Det finns två olika fall om Moneyline odds: ”minus” moneyline och ”plus” moneyline.

Den första är ”minus” moneylines. Detta uttrycks som till exempel -120. Men vad betyder det exakt? Nåväl, låt oss säga att spelbolaget erbjuder ett odds på -120 för Los Angeles Lakers att vinna en match. Detta säger i huvudsak att du, för att vinna $100 måste du satsa $120. Med andra ord, om du placerar ett spel på $120 att Lakers vinner, kommer du att få en vinst på $100.

Det andra fallet är ”plus” moneylines. Detta uttrycks som till exempel +180. I detta fall säger vi att spelbolaget erbjuder ett odds på +180 att New York Yankees skall vinna en match. Detta betyder i enkelhet att om du satsar $100, kommer du att vinna $180 om Yankees vinner.

Så hur konverterar vi ”minus” och ”plus” moneylines odds till implicita sannolikheter? Låt oss börja med att konvertera ”minus” moneyline odds.

Formel att konvertera ”minus moneyline odds till implicit sannolikhet:

Implicit sannolikhet = ( – ( ’minus’ moneyline odds ) ) / ( – ( ’minus’ moneyline odds ) ) + 100

Låt oss kolla på ett exempel, spelbolaget erbjuder följande spel: San Diego Chargers vinner mot New England Patriots till oddset -120.

Exampel: Hur konverterar vi ’minus’ moneyline odds till dess implicita sannolikhet

(- (-120) / ( (- (-120) ) + 100) = 120 / 220 = 0.545 = 54.5%

Multiplicera med 100 och vi får den implicita sannolikheten i procentandel till 54.5%.

Att konvertera ”plus” moneyline är lite annorlunda. Att konvertera den implicita sannolikheten på dessa ser ut så här:

Formel att konvertera ”plus” moneyline odds till implicit sannolikhet:

Implied probability = 100 / ( ’plus’ moneyline odds + 100 )

Låt oss ta ett exempel, spelbolaget erbjuder oddset +180 att Los Angeles Lakers vinner mot Miami Heat.

Exampel: Hur konverterar vi ”plus” moneyline odds till dess implicita sannolikhet

( 100 / 180 + 100 ) = 100 / 280 = 0.357 = 35.7%

Multiplicera med 100 och vi får den implicita sannolikheten i procentandel till 35.7%.

Hur konverterar vi implicita sannolikheter till Odds?

Att veta hur man konverterar en form av odds till en annan kan vara hjälpsamt, särskilt om du har hamnat bland en stor mängd speldata av odds formaterade på ett obekant sätt.

För att göra detta måste vi först konvertera alla oddsformat till deras implicita sannolikhet. När vi har gjort detta, är beräkningarna det nästa steget.

Konvertera implicita sannolikheter till Decimal Odds

Formel att konvertera implicita sannolikheter till decimal odds:

Decimal odds = 100 / implicit sannolikhet

Låt oss ta ett exempel. I detta exempel tror vi att Arsenal har 75% sannolikhet att vinna mot Stoke. För att räknat ut vårt decimal odds, konverterar vi 75% till odds:

Exampel: Hur konverterar vi implcit sannolikhet till decimal odds:

100 / 75 = 1.33

Implicit sannolikhet av 75% skulle ge oss ett decimal odds på 1.33.

Konvertera implicit sannolikhet till Fractional Odds

Formel att konvertera implicit sannolikhet till fractional odds:

Fractional odds = ( 100 / implicit sannolikhet ) -1

Låt oss kolla på ett exempel, där vi tror att Wayne Rooney har 25% sannolikhet att göra ett mål mot Arsenal. I detta exempel, kommer fractional oddset att beräknas som:

Exampel: Hur konverterar vi implicit sannolikhet till fractional odds:

(100 / 25) – 1 = 4 – 1 = 3

Svaret på denna formel är 3, vilket betyder att oddset på vårt fractional odds = 3 till 1.

Konvertera implicit sannolikhet till Moneyline Odds

Att konvertera implicit sannolikhet till moneyline är lite mer avancerat än att konvertera det till decimal eller fractional odds. Beräkningen beror på om den implicita sannolikheten är över 50% eller under.

Om vi räknar på att den implicita sannolikheten är över 50%, kan vi göra följande uträkning.

Formel att konvertera implicit sannolikhet (50% eller över) till moneyline odds:

Moneyline Odds = – ( implicit sannolikhet / 100 – implicit sannolikhet ) x 100

Låt oss kolla på ett exempel, där vi tror att Lionel Messi har 75% chans att göra mål mot Levante. I detta exempel, kommer moneyline oddset att beräknas som:

Exampel: Hur konverterar man implicit sannolikhet (50% eller över) till moneyline odds:

– (75 / (100 – 75)) x100 = – (75 / 25) x 100 = – 3 x 100 = – 300

Moneyline odds = – 300.

När den implicita sannolikheten är under 50%, skall uträkningen justeras lite.

Formel för att konvertera implicit sannolikhet (under 50%) till moneyline odds:

Moneyline odds = (100 – implicit sannolikhet / implicit sannolikhet ) x 100

Låt oss kolla på ett exempel, där vi tror att Muller har 25% chans att göra mål mot VfB Stuttgart. I detta exempel, kommer moneyline oddset att beräknas som:

Exampel: Hur konverterar man implicit sannolikhet (under 50%) till moneyline odds:

((100 – sannolikhet)/(sannolikhet) x 100) = ((75) / (25) x 100) = 3 x 100 = 300

Moneyline odds = + 300.

Spelbolagens Odds-sättning

De flesta spelbolagen online erbjuder nu alternativ i vilken form man skall få sina odds visat. Markera enkelt det oddsformat du vill skall visas, och alla dina odds, på alla marknader som erbjuds hos spelbolaget kommer visas i det formatet.

Avslutande Tankar

Även om det finns många verktyg på nätet som hjälper dig att konvertera odds till sina implicita sannolikheter och konvertera odds till andra format, är det fortfarande en god idé att förstå beräkningarna bakom dessa omvandlingar.

Detta kommer bara att hjälpa dig att bättre förstå vad oddsen står värdemässigt samt utöva din spelhjärna att tänka instinktivt i termer av implicita sannolikheter när odds presenteras för dig.